Gabriel-George Petrescu

Wiceprezes

Gabriel jest wiceprezesem zarządu Fundacji Superbet.

Jest założycielem i partnerem zarządzającym firmy konsultingowej EVOS Innovation, której celem jest zwiększenie wydajności firm poprzez innowacyjne podejście do analizy sieci organizacyjnej z wykorzystaniem narzędzia OrgXO.com, a także diagnozę kulturową i projektowanie organizacyjne z wykorzystaniem metodologii Workplace Genome®.

Gabriel jest wiceprezesem zarządu Fundacji Superbet.

Jest założycielem i partnerem zarządzającym firmy konsultingowej EVOS Innovation, której celem jest zwiększenie wydajności firm poprzez innowacyjne podejście do analizy sieci organizacyjnej z wykorzystaniem narzędzia OrgXO.com, a także diagnozę kulturową i projektowanie organizacyjne z wykorzystaniem metodologii Workplace Genome®.

Od ponad 20 lat kieruje i buduje zespoły i sieci organizacyjne. Ma bogate doświadczenie w różnych dziedzinach zawodowych i edukacyjnych z klientami korporacyjnymi, organizacjami non-profit i rządowymi. Prowadzi kursy dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania zmianami i podejmowania decyzji. W latach 1997-2017 był dyrektorem wykonawczym fundacji „Open Society/Soros Foundation Romania”.

Od ponad 20 lat kieruje i buduje zespoły i sieci organizacyjne. Ma bogate doświadczenie w różnych dziedzinach zawodowych i edukacyjnych z klientami korporacyjnymi, organizacjami non-profit i rządowymi. Prowadzi kursy dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania zmianami i podejmowania decyzji. W latach 1997-2017 był dyrektorem wykonawczym fundacji „Open Society/Soros Foundation Romania”.

Jest absolwentem programu MBA dla kadry kierowniczej prowadzonego przez ASEBUSS Bukareszt we współpracy z Washington State University w Seattle oraz Kennesaw State University w Atlancie; ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Studiów Ekonomicznych w Bukareszcie pisząc pracę pod tytułem „Zarządzanie zmianami”, a w 1990 r. studia na kierunku budownictwo – specjalizacja melioracje i inżynieria środowiska.

Był słuchaczem wielu kursów dla kadry kierowniczej w Harvard Business School, Kennedy School of Government, Wharton School, London School of Economics, INSEAD Paris, ESMT Berlin i Kellogg Business School na Northwestern University.

Jest prezesem Zarządu Fundacji Serendinno; członkiem Zarządu Centrum Polityki i Usług Zdrowotnych oraz członkiem-założycielem Stowarzyszenia Arhipera.